Vibrationsträning vid artros

Atros i knä

Artros är en ledsjukdom som främst drabbar ledbrosket. Artros förekommer oftast i höft, knä, rygg, hand och stortåns grundled. Mer sällan i axelled eller armbågsled. Ny

Spontant tänker många att man vill undvika att belasta leden för att minska sin smärta. Men artros behandlas i de flesta fall bäst med fysisk aktivitet. Det handlar om att belasta leden lagom mycket. Vibrationsträning på vibrationsplatta kan vara ett skonsamt sätt att komma igång med belastning av lederna för att behandla sin artros på egen hand.

Vibrationsplatta knäböj
Knäövningar på vibrationsplatta.

Vibrationsplattor har använts sedan 1970-talet som träning för rymdfarare som tappat muskelstyrka efter att ha befunnit sig i tyngdlöst tillstånd. Kroppen svarar reflexmässigt på vibrationer från plattan med att kontrahera (dra ihop sig). Utöver att musklerna aktiveras så ökar genomblödningen i muskeln vilket ökar rörligheten och återhämtningen i muskeln.

Kan vibrationsträning minska symptom vid artros?

Det finns flera vetenskapliga artiklar som visar att vibrationsträning kan minska symptom vid artros. En Japansk artikel (1) från 2014 beskrev hur kvinnor med knäsmärta som tränade styrketräning med vibration fick bättre resultat än en grupp som tränade utan vibration.

En annan studie (2) från 2012 visade också att vibrationsträning kunde minska symptom vid artrossymptom i knän.

I en randomiserad kontrollstudie (3)  från 2014 där man undersökte om vibrationsträning hade någon effekt på smärta, stelhet och fysisk funktion hos patienter med artros så kunde man dock inte finna någon signifikant skillnad i minskning av smärta efter 8-12 veckors vibrationsträning. Men då de kunde se förbättringar i patienternas fysiska funktion så ansåg man att vibrationsträning kan inkluderas som träningsmetod vid artros.

I en svensk studie (4) utförd som examensarbete på Naprapathögskolan undersöktes om vibrationsträning kunde minska smärtan hos artrospatienter. 81 personer deltog i studien. Deltagarna genomförde tio träningspass på en vibrationsplatta under 4 till 6 veckor. Resultatet visade en övergripande reducering i upplevelsen av smärta efter avslutad träningsperioden.

Referenser:

  1. Tsuji T, Yoon J, Aiba T, Kanamori A, Okura T, Tanaka K. Effects of whole-body vibration exercise on muscular strength and power, functional mobility and self-reported knee function in middle-aged and older Japanese women with knee pain. July 28, 2014
  2. Salmon JR1, Roper JA, Tillman MD. Strength Cond Res J. Does acute whole-body vibration training improve the physical performance of people with knee osteoarthritis? 2012 Nov;26(11):2983-9. doi: 10.1519/JSC.0b013e318242a4be
  3. Wang P, Yang X, Yang Y, Yang L, Zhou Y, Liu C, Reinhardt J D, He C, Effects of whole body vibration on pain, stiffness and physical functions in patients with knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. 2014 Dec.
  4. Kan vibrationstränings minska smärtan hos artrospatienter? En prospektiv interventionsstudie. Karolina Riis, Emelie Forsberg. 2015 Maj.