PT Board – Introduktion

Här får du veta lite mer om hur PT Board 2 från Sableline fungerar.

PT Board från Sableline

 

Följande ingår i paketet:

 • PT Board vibrationsplatta.
 • Stödhandtag (avtagbart)
 • Fjärrkontroll
 • Träningsband

 

Se demofilm om PT Board

 

PT Board funktioner

PT Board har två huvudfunktioner. Svängningar(Oscillationer) med höga amplituderörelser samt sidorörelser.

Det finns även en funktion för att kombinera svängningar med sidorörelser.

Svängningar

PT Board har en funktion med sidoväxlande svängningar (oscillation) där plattformen rör sig uppåt på ena sidan samtidigt som den går ned på andra sidan. Denna rörelse kan sägas simulera mänsklig gång där foten lyfts på ena sidan medans den pressas ned på andra sidan. Höfterna rör sig samtidigt dynamiskt.

PT Board har en amplitudrörelse som är upp till hela 18 mm, vilket är relativt högt jämfört med många andra träningsplattformar.

Den dynamiska träning på PT Board kan även jämföras med promenaderjogging och löpträning.

Beroende av vilken position man intar på träningsplattan avgör detta vilken amplitudrörelse man får och tillsammans med hastigheten (1-20) hur snabba rörelserna blir.

Exempelvis kan  position 1 jämföras med en promenad. Position 2 kan jämföras med jogging och position 3 kan jämföras med löpträning.

Positioner på PT Board 2

Sidorörelser

Sidorörelserna tränar upp din balans samt bidrar till att bygga muskler. Sidorörelserna kan även stimulera lymfsystemet extra mycket. Att köra enbart sidorörelser på låg hastighet kan ge en mycket bra lymfdränage. Sidorörelsen på PT Board är är väldigt kontrollerad och dämpad vilket gör den extra lämplig för rehabilitering, speciellt vid knäskador eller ledproblem.

Kombinera svängningar med sidorörelser

När man kombinera svängningar med sidorörelser får man en dynamisk vågrörelse.  Denna rörelse anses vara mycket lämpad för personer som vill öka sin förbränning och gå ned i vikt, minska ödem samt förbättra sin balans.

Program

De olika rörelserna ställs in genom att använda medföljande fjärrkontroll.

Gör så här:

 1. Slå först på strömmen på den röda strömbrytaren på sidan av maskinen.
 2. Tryck sedan på ON på fjärrkontrollen.
 3. Välj sedan mellan 4 förprogrammerade program genom att trycka på MODE, eller välj att köra manuellt genom att trycka på TIME.

Förprogrammerade träningsprogram (MODE)

P1, P3 samt P4 kombinerar svängningar med sidorörelser och skapar en vågrörelse.

P2 genererar endast sidorörelser.

Se nedanstående tabell över hur hastighet skiftar varje minut.
PT Board program

Manuellt läge (TIME)

 1. Slå först på strömmen via strömbrytaren på sidan (så att displayen tänds)
 2. Tryck sedan på TIME
 3. Tiden blinkar nu på 10 minuter. Du kan välja detta genom att trycka på TIME, eller ändra genom att trycka på H+ eller H- och sedan på TIME.
 4. Tryck sedan på ON för att starta.
 5. Ändra hastigheten på svängningarna med H-knapparna, samt hastigheten på sidorörelserna med L-knapparna.

Tips på övningar & tillgång till instruktionsfilmer

Om du köper PT Board så får du även tillgång till en sida där du kan ladda ned en plansch med bra övningar (PDF) samt flera instruktionsfilmer för uppvärmning, helkroppsträning samt övningar med träningsband på din PT Board.

Bonusmateril vid köp av PT Board