När kan man inte träna på vibrationsplatta?

Vid följande tillstånd bör du undvika att använda vibrationsplatta:

 • Graviditet.
 • Aktiv cancer.
 • Benbrott som inte läkt.
 • Akut inflammation.
 • Blodpropp eller lungemboli.
 • Om du är nyopererad.
 • Pacemaker (tala med din läkare först).
 • Nyinsatt spiral (för graviditetskontroll).
 • Akut diskbråck eller komprimerad disk med nervinklämning.
 • Näthinneavlossning.
 • Om du har protes (tala med din läkare först).

Om du är osäker så tala med en sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare.