När kan man inte träna på vibrationsplatta?

Vid följande tillstånd bör du undvika att använda vibrationsplatta:

 • Graviditet.
 • Epilepsi.
 • Njursten/gallsten/blåsstenar.
 • Hjärtarytmi.
 • Vid allvarlig hjärt- och kärlsjukdom (tala med din läkare först).
 • Benbrott som inte läkt.
 • Akut inflammation.
 • Blodpropp eller lungemboli.
 • Om du är nyopererad.
 • Nyinsatta implantat implantat som spik, platta, cochleaimplantat. (hörselimplantat) eller spiral (för graviditetskontroll).
 • Akut diskbråck eller komprimerad disk med nervinklämning.
 • Näthinneavlossning.
 • Ehlers-Danlos syndrom (EDS) samt hypermobilitet.
 • Aktiv cancer (rådgör med din läkare först).
 • Pacemaker (rådgör med din läkare först).
 • Om du har fot, knä eller höftprotes (rådgör med din läkare först).
 • Meniskskada (rådgör med din läkare eller fysioterapeut först).
 • Knäproblem (rådgör med din läkare eller fysioterapeut först).
  Vibrationsträning kan vara mycket fördelaktig för vissa personer med knäbesvär, men det beror på den specifika orsaken till besvären. Innan du börjar, rådfråga din läkare eller fysioterapeut för att avgöra om det är lämpligt för din specifika situation och få rekommendationer för säker och effektiv träning.
 • Reumatism (rådgör med din läkare först).
  Vibrationsträning kan potentiellt vara fördelaktig för vissa personer med reumatism. I vissa fall kan det också öka belastningen på leder och vävnader, vilket kan vara oönskat för personer med specifika reumatiska tillstånd. Rådgör därför med en läkare med kännedom om din specifika situation för att bedöma om vibrationsträning är lämplig för dig och vilka eventuella anpassningar som kan behövas.
 • Benskörhet/osteoporos (rådgör med din läkare).
  Vibrationsträning med mikrovibrationer kan potentiellt stimulera benmassan och förbättra benhälsan genom att öka muskelaktivitet och påverka skelettets struktur. Dock bör du rådgöra med din läkare för att undvika överdriven belastning som kan öka risken för frakturer. Din läkares råd är viktigt för att anpassa träningen efter din specifika situation och undvika eventuella risker.

Om du är osäker så tala med en sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare.