Kontraindikationer för IR-madrasser

Denna sida beskriver tillstånd där det kan vara olämpligt att använda en IR-madrass (med keramiska stenar, PEMF eller Fotonfunktion) på grund av risker för biverkningar. Det kan handla om ditt hälsotillstånd eller mediciner eller andra faktorer som kan påverka resultatet av behandlingen.

Infraröd värmemadrass ska inte användas för behandling av sjukdomar. Rådfråga alltid en läkare eller sjukvården om du är diagnostiserad med en sjukdom eller medicinerar för ta reda på om din sjukdom eller medicinering påverkas av värme, blodcirkulation, lymfcirkulation eller svettning.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på eventuella tecken på försämring av dina eventuella besvär efter behandling med infraröd värme. Då kanske du behöver sänka värmen, behandlingstiden eller undvika helt.  Användandet av en IR-madrass ska normalt alltid vara en behaglig upplevelse. Om du upplever obehag så bör du därför avbryta behandlingen.

Akuta tillstånd

Vid akut led- eller muskelskada ska man inte behandla med värme eller IR.  Vänta 48 timmar eller tills svullnader eller lokal värmehöjning har lagt sig.

Behandla inte akuta infektioner i tänder eller leder med värme eller IR.

 

Pacemaker, defibrillator eller infusionspump

Infraröd värme kan vara dåligt för personer med pacemaker, defibrillator eller infusionspump eftersom det kan skapa interferens med dessa medicinska enheter. Pacemakern, defibrillatorn och infusionspumpen är alla elektroniska enheter som är känsliga för elektromagnetiska fält. Infraröd värme genererar elektromagnetiska fält, vilket kan skapa interferens med dessa enheters signaler. Detta kan leda till förvirring för enheterna och orsaka allvarliga problem med hjärtrytm eller medicinering.

För personer med pacemaker, defibrillator eller infusionspump är det viktigt att undvika exponering för elektromagnetiska fält, inklusive infraröd värme, och rådfråga en läkare innan man använder infraröd värme eller andra elektroniska enheter som kan skapa interferens med dessa medicinska enheter. Det är viktigt att följa läkarens råd och instruktioner för att undvika eventuella risker med dessa medicinska enheter.

 

Graviditet

Infraröd värme kan vara dåligt för gravida kvinnor eftersom det kan leda till överhettning och uttorkning, och det kan också öka risken för missfall eller för tidig födsel. Gravida kvinnors kroppar är mer känsliga för värme eftersom deras metaboliska processer ökar under graviditeten. Överhettning kan leda till vätskebrist och uttorkning, vilket kan påverka både mor och foster.

Det finns också viss oro för att infraröd värme kan påverka placentan och därmed öka risken för missfall eller för tidig födsel. Det finns dock inte tillräckligt med vetenskaplig evidens för att stödja dessa påståenden och det är viktigt att rådfråga en läkare innan man använder infraröd värme under graviditeten.

Eftersom gravida kvinnors kroppar är mer känsliga för värme, är det viktigt att vara försiktig med att använda infraröd värme och att följa läkarens råd och instruktioner.

 

Trombos

Det är rekommenderat att personer med en historia av trombos eller blodproppar bör undvika IR-värmebehandling eftersom det kan öka risken för blodproppar på grund av den ökade blodcirkulationen och blodflödet som orsakas av värmen. Rådgör därför med en läkare innan du börjar någon form av alternativ behandling, särskilt om du haft en blodpropp eller tar mediciner för detta.

 

Eventuella risker vid höga temperaturer med IR-värme

Det är möjligt att få värmeutslag eller brännskada från långvarig behandling på hög temperatur med infravärme. Detta kan även ske vid direkt hudkontakt med de heta stenarna i en inframadrass om värmen är för hög. Exponering kan göra att huden blir röd och i vissa fall kan man få blåsor.

Risken för brännskador anses dock generellt var mycket låg vid behandling med infravärme. Vår rekommendation är att du ska undvika långvarig behandling på höga temperaturer samt att du alltid ska använda ett lakan, handduk eller täcke på inframadrass med heta stenar. Eller ha på dig pyjamas eller tunna bomullskläder.

Vi tål värme väldigt olika. Var uppmärksam på din egen värmetolerans och undvik för lång exponering eller sänk temperaturen om du känner dig obekväm. Dessutom om du har ett medicinskt tillstånd eller hudtillstånd som gör dig mer mottaglig för brännskador, bör du rådgöra med en läkare innan du påbörjar behandling med infravärme. 

Om du känner dig osäker så rådfråga en läkare innan man använder infraröd värme. Läkaren kan föreslå att använda värme med försiktighet eller kanske undvik det helt beroende på din medicinska historia och besvärens svårighetsgrad.

Om du har något av nedanstående besvär så är det viktigt att undvika höga temperaturer och använda värme med försiktighet, såsom att använda låga temperaturer (30-45 grader) eller att använda värme i korta perioder. 

Vid följande tillstånd bör man hålla låga temperaturen mellan 30-45 grader:

 • Kroniskt högt blodtryck (hypertension)
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Cancer
 • Lymfödem
 • Kronisk huvudvärk
 • Blodförtunnande mediciner
 • Lever- eller njursjukdom.
 • Anorexi
 • Personer med neurologiska störningar (MS, Parkinson, Epilepsi, Alzheimer)
 • Raynauds fenomen (Vasospastisk sjukdom)
 • Benskörhet (Osteoporos)
 • Diabetes typ 1

 

Kroniskt högt blodtryck (hypertension)

Infraröd värme på höga temperaturer kan vara negativt för personer med kroniskt högt blodtryck (hypertension) eftersom det kan öka blodtrycket ytterligare. När kroppen utsätts för höga temperaturer, såsom vid infraröd värme, kan det leda till en ökning av hjärtfrekvensen och en ökning av blodflödet till huden. Detta kan i sin tur leda till en ökning av det systemiska blodtrycket.

För personer med kroniskt högt blodtryck kan detta öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Infraröd värme kan också leda till en ökning av hormonet aldosteron, vilket kan öka blodtrycket ytterligare.

Det är också viktigt att notera att personer med kroniskt högt blodtryck kan ha svårt att reglera sin kroppstemperatur, och infraröd värme kan leda till överhettning och uttorkning.

 

Hjärt- och kärlsjukdom

Infraröd värme på hög temperatur kan vara dåligt för personer med hjärt- och kärlsjukdom eftersom det kan öka belastningen på hjärtat och kärlen. Höga temperaturer kan öka blodflödet till huden, vilket kan leda till en ökning av blodtrycket och hjärtfrekvensen. Detta kan öka belastningen på hjärtat och kärlen och öka risken för hjärtinfarkt eller stroke.

 

Cancer

Infraröd värme på höga temperaturer kan vara dåligt för personer med cancer eftersom det kan öka risken för tumörcellernas tillväxt och spridning. När kroppen utsätts för höga temperaturer, såsom vid infraröd värme, kan det leda till en ökning av blodflödet till tumören. Detta kan i sin tur öka tillgången på syre och näring till tumören, vilket kan bidra till en ökning av tumörcellernas tillväxt och spridning.

För personer med cancer kan det också vara svårt att reglera sin kroppstemperatur, och infraröd värme kan leda till överhettning och uttorkning.

 

Lymfödem

Infraröd värme på höga temperaturer kan vara dåligt för personer med lymfödem eftersom det kan öka svullnaden och orsaka smärta och obehag. Lymfödem är en kronisk sjukdom som orsakar svullnad i vävnaden på grund av en blockering eller en svaghet i lymfsystemet. Ökad blodcirkulation som kan uppstå vid exponering för infraröd värme kan i sin tur öka svullnaden i det drabbade området.

Lymfödem kan också orsaka känslighet i huden och infraröd värme kan leda till irritation eller brännande känsla. Det kan också leda till överhettning och uttorkning.

 

Kronisk huvudvärk

Infraröd värme på höga temperaturer kan vara dåligt för personer med kronisk huvudvärk eftersom det kan utlösa eller förvärra huvudvärken. Värme kan öka blodflödet till huvudet, vilket kan leda till spänningar i blodkärlen och orsaka huvudvärk.

 

Blodförtunnande mediciner

Infraröd värme på höga temperaturer kan vara dåligt för personer som tar blodförtunnande mediciner eftersom det kan öka risken för blödning. Blodförtunnande mediciner, som warfarin, heparin eller aspirin, minskar blodets förmåga att levra sig och kan därför öka risken för blödning. Ökad blodcirkulation som kan uppstå vid exponering för infraröd värme kan i sin tur öka risken för blödning, speciellt om man har hudproblem som är känsliga för värme.

Blodförtunnande mediciner ökar också risken för blåmärken och det kan vara svårt att upptäcka och hantera blödningar om de inträffar. Dessutom kan det vara svårt att avgöra om blödningen är relaterad till medicinen eller värmen.

 

Lever- eller njursjukdom

Infraröd värme på hög temperatur kan vara dåligt för personer med lever- eller njursjukdom eftersom det kan påverka kroppens förmåga att reglera värmen och öka belastningen på levern och njurarna. Lever och njurar är viktiga organ i kroppens värmebalans och är ansvariga för att reglera kroppstemperaturen. Höga temperaturer kan öka belastningen på levern och njurarna, vilket kan leda till försämring av deras funktion.

 

Anorexi

Infraröd värme på hög temperatur kan vara dåligt för personer med anorexi eftersom det kan öka risken för värmestress och leda till försämring av deras allmäntillstånd. Personer med anorexi har ofta en låg kroppsvikt och kan vara mer mottagliga för värmestress eftersom deras kroppar har svårt att reglera kroppstemperaturen på ett normalt sätt.

 

Neurologiska störningar (MS, Parkinson, Epilepsi, Alzheimer)

Infraröd värme på hög temperatur kan i vissa fall kan vara dåligt för personer med neurologiska störningar eftersom det kan påverka det centrala nervsystemet. Personer med neurologiska störningar kan ha känsligare nervsystem än andra, och exponering för höga temperaturer kan påverka deras kropp på ett negativt sätt.

Exempel på neurologiska störningar som kan påverkas av långvågig infraröd värme inkluderar:

 • Parkinson: Långvarig exponering för höga temperaturer kan leda till förvärring av symtomen hos personer med Parkinson.
 • MS (multipel skleros): Personer med MS kan ha svårt att reglera sin kroppstemperatur, och exponering för höga temperaturer kan leda till förvärring av symtomen.
 • Epilepsi: Långvarig exponering för höga temperaturer kan orsaka kramper hos personer med epilepsi.
 • Alzheimers sjukdom: Personer med Alzheimers sjukdom kan ha svårt att reglera sin kroppstemperatur, och exponering för höga temperaturer kan leda till förvärring av symtomen.

 

Raynauds fenomen

Infraröd värme kan vara dåligt för personer med vasospastisk sjukdom (även känt som Raynauds fenomen) eftersom det kan utlösa eller förvärra attacker av vasospasm (smalning av blodkärlen) i händer och fötter. Under en attack kan blodkärlen i händer och fötter plötsligt bli smala, vilket minskar blodflödet till området. Detta kan leda till kalla, klibbiga och bleka händer och fötter, samt smärta och domningar.

Höga temperaturer, inklusive infraröd värme, kan utlösa eller förvärra dessa attacker eftersom det kan leda till en ytterligare smalning av blodkärlen och minskning av blodflödet till området. Detta kan öka känsligheten, smärtan och obehaget, och kan också öka risken för blåmärken och sår på huden.

 

Benskörhet (Osteoporos)

Infraröd värme på hög temperatur kan vara dåligt för personer med benskörhet (osteoporos) eftersom det kan öka risken för frakturer. Benskörhet är en sjukdom som orsakar en minskning av benmassan och en försämring av benstrukturen, vilket gör benen mer benägna att brytas. Ökad blodcirkulation som kan uppstå vid exponering för infraröd värme kan i sin tur öka risken för frakturer, speciellt om man har svaga eller sköra ben.

För personer med benskörhet är det viktigt att undvika plötsliga rörelser eller hög värme som kan orsaka skada på benen.

 

Diabetes typ 1

Infraröd värme på hög temperatur kan vara dåligt för personer med diabetes typ 1 eftersom det kan påverka deras blodsockerbalans och leda till svårigheter att hålla blodsockret under kontroll. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppen inte producerar tillräckligt med insulin, ett hormon som hjälper till att reglera blodsockret. Höga temperaturer kan påverka kroppens förmåga att reglera blodsockret och leda till svängningar i blodsockret.