fbpx

Kan vibrationsträning stärka skelettet och öka bentäthet?

Starkare skellett med vibrationsträning

Benskörhet (Osteoporos) ökar ju äldre vi blir. Ca 15 procent av personer i 50 års ålder samt 70 procent av alla över 80 år drabbas. Vid benskörhet ökar risken för benbrott och är orsaken till stort lidande och kostnader för individ och samhälle.

En av de största orsakerna till benskörhet är fysisk inaktivitet. Motion som löpning där du utsätts för stötar ökar bentätheten mer än till exempel simning. Man har även forskat på och sett att vibrationsträning ger mellan 30-50 små stötar per sekund kan ge positiv effekt vid benskörhet.